-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกยาง

รหัสโรงเรียน : 260809

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ตะโก-ระนามพลวง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044192532

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกยาง

-- advertisement --