-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกลอย

รหัสโรงเรียน : 260616

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 149 – โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

โทรศัพท์ : 044-119564

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกลอย

-- advertisement --