-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 260689

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : 044-630170

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา

-- advertisement --