-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย

รหัสโรงเรียน : 260662

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 44 ศรีสง่า-โนนแดง หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : 044119589

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย

-- advertisement --