-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์

รหัสโรงเรียน : 260660

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ศรีสง่า-โนนแดง สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : 044669060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์

-- advertisement --