โลโก้โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

รหัสโรงเรียน : 260730

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 142 – โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044-607225

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ