-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

รหัสโรงเรียน : 260412

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 104 – หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044195110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

-- advertisement --