-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระสัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระสัง

รหัสโรงเรียน : 260568

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 147 – กระสัง สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระสัง

-- advertisement --