-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขามพิมาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามพิมาย

รหัสโรงเรียน : 260838

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 แคนดง – สตึก ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 0621355339

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามพิมาย

-- advertisement --