-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านข่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านข่อย

รหัสโรงเรียน : 260415

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044630302

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านข่อย

-- advertisement --