-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 260403

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 133 – บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

-- advertisement --