-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

รหัสโรงเรียน : 260829

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – สตึก-ชุมพวง สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044782098

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

-- advertisement --