-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปรือเกียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปรือเกียน

รหัสโรงเรียน : 260547

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 114 – ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปรือเกียน

-- advertisement --