-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

รหัสโรงเรียน : 260182

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 255 – ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์ : 044119113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

-- advertisement --