-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าหนาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าหนาม

รหัสโรงเรียน : 260836

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 สตึก-ชุมพวง ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044-630299

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าหนาม

-- advertisement --