โลโก้โรงเรียนบ้านพรสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพรสำราญ

รหัสโรงเรียน : 260199

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 182 บุรีรัมย์ – พุทไธสง พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์ : 044119128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรสำราญ