-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดุม

รหัสโรงเรียน : 260565

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 31105

โทรศัพท์ : 044119606

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดุม

-- advertisement --