-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

รหัสโรงเรียน : 260528

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 160 บุรีรัมย์-สตึก นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044681029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า

-- advertisement --