-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

รหัสโรงเรียน : 260577

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 199 บ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

-- advertisement --