-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 260401

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 103 บ้านหนองบัวรอง – บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 0884649094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)

-- advertisement --