โลโก้โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

รหัสโรงเรียน : 260648

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230

โทรศัพท์ : 044119209

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ