-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวรดิษฐ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวรดิษฐ์

รหัสโรงเรียน : 260414

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 85 – หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044119324

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวรดิษฐ์

-- advertisement --