-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสมณาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสมณาวาส

รหัสโรงเรียน : 260764

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 – กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044650025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสมณาวาส

-- advertisement --