-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

รหัสโรงเรียน : 260407

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 82 อรุณประเสริฐ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044630424

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

-- advertisement --