-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไพรงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไพรงาม

รหัสโรงเรียน : 260756

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 บ้านบง – หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไพรงาม

-- advertisement --