โลโก้โรงเรียนอนุบาลแคนดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแคนดง

รหัสโรงเรียน : 260825

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 570 สตึก-ทางพาด แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ : 044193030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแคนดง