โลโก้โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

รหัสโรงเรียน : 260179

เขตการศึกษา : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 190 หนองขวาง-ปอหู หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์ : 044630204

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย