-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

รหัสโรงเรียน : 270041

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 เลียบคลองห้า คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 029027638

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

-- advertisement --