-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

รหัสโรงเรียน : 270012

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-5984463

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

-- advertisement --