-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึง

รหัสโรงเรียน : 270053

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13/3 – คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึง

-- advertisement --