โลโก้โรงเรียนวัดจันทาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจันทาราม

รหัสโรงเรียน : 270089

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15/5 – คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจันทาราม