-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตะวันเรือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตะวันเรือง

รหัสโรงเรียน : 270037

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 9/2 – คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 029866328

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตะวันเรือง

-- advertisement --