-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

รหัสโรงเรียน : 270024

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99/20 บางกะดีสายใน บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 025012590

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

-- advertisement --