-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางเตยนอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางเตยนอก

รหัสโรงเรียน : 270137

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 231/9 – สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์ : 02-5931966

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางเตยนอก

-- advertisement --