-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 270087

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9/9 – บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ : 021599100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

-- advertisement --