-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

รหัสโรงเรียน : 270043

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 33/6 – คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 029864742

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศิริจันทาราม

-- advertisement --