-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเกิดการอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเกิดการอุดม

รหัสโรงเรียน : 270051

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 – คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 029010818

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเกิดการอุดม

-- advertisement --