-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเวฬุวัน

รหัสโรงเรียน : 270010

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 เลียบคลองเปรมประชากร บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 021021060

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเวฬุวัน

-- advertisement --