-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 270007

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 92 – บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-5816488

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

-- advertisement --