-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวันครู 2502

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวันครู 2502

รหัสโรงเรียน : 270029

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : นวนคร พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-5290720

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวันครู 2502

-- advertisement --