-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพวงแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพวงแก้ว

รหัสโรงเรียน : 270174

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19/1 เลียบคลอง8 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170

โทรศัพท์ : 029054104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพวงแก้ว

-- advertisement --