-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม

รหัสโรงเรียน : 270171

เขตการศึกษา : สพป.ปทุมธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98 – บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170

โทรศัพท์ : 025492094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม

-- advertisement --