โลโก้โรงเรียนบ้านยางเขา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางเขา

รหัสโรงเรียน : 280104

เขตการศึกษา : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190

โทรศัพท์ : 032 906030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางเขา