โลโก้โรงเรียนวัดกำมะเสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกำมะเสน

รหัสโรงเรียน : 280208

เขตการศึกษา : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170

โทรศัพท์ : 032640043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกำมะเสน