โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งกลาง

รหัสโรงเรียน : 280083

เขตการศึกษา : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทรศัพท์ : 0-3267-2871

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งกลาง