-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองคร้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองคร้า

รหัสโรงเรียน : 280172

เขตการศึกษา : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 48 – หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032640089

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองคร้า

-- advertisement --