โลโก้โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)

รหัสโรงเรียน : 280056

เขตการศึกษา : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 481/1 โรงพยาบาลกุยบุรี-วัดวังยาว กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทรศัพท์ : 032681759

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)