-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงบัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงบัง

รหัสโรงเรียน : 290004

เขตการศึกษา : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 138 – ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037570825

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงบัง

-- advertisement --