-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร

รหัสโรงเรียน : 290034

เขตการศึกษา : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19/1 – เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230

โทรศัพท์ : 0376255586

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร

-- advertisement --