-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทด

รหัสโรงเรียน : 290062

เขตการศึกษา : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 – หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 037480103

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทด

-- advertisement --